Avdeling Tellus

TELLUS

Vi er uteavdelingen i Brattås barnehage. Vi går snart inn i vårt 5 år etter oppstart august 2013. Vi består av 24 barn og 4 voksne. Barna på vår avdeling er i alderen 3-6. Tanken bak uteavdelingen  er at vi ønsker å satse på fremtiden. Naturen kommer alltid til å være en del av vår verden og vi ønsker å skape barn som vet å bruke naturen på en god måte. Vår filosofi er at alt vi kan gjøre inne, kan vi også gjøre ute. Vi holder til i paviljongen ute i barnehagen. Vårt rom består av hele uteområdet og områder i nærmiljøet. Vi har også adoptert en del av en skog som barna har gitt navnet «Broskogen». Her har vi bålplass, lavvo, utedo, og mange flotte klatremuligheter som barna har vært med å utforme. Vårt pedagogiske arbeid og danning skapes langs stien, på turer, i skog og i mark.

FÅ ETT LITE INNBLIKK FRA TELLUS. TRYKK PÅ BILDET NEDENFOR: