Avdeling Saturn

Velkommen til avdeling Saturn!

Vi er en hybridavdeling som er mere ute enn inne og på tur så ofte vi kan. Dette er både for turopplevelsens skyld i seg sjøl, men også med målet om kjærlighet til naturen, bevisstgjøring i forhold til naturens mangfold og den begynnende forståelsen for at vi som mennesker har et ansvar mot å ta vare på den. Vi tar utgangspunkt i enkeltbarnets og barnegruppens undring og interesser og er opptatt av å se enkeltbarnet og gruppen som helhet. Med dette ønsker vi å skape trygge rammer og en god hverdag med god utvikling for alle barn.