Språk – lese og skriveplan

Færder kommune har utarbeidet en egen Språk, lese og skriveplan som skal aktivt benyttes i det pedagogiske arbeidet i oppvekst sektoren i kommuen.  Trykk på bildet under for å komme til planen.

Planen inneholder også en egen del som handler om barnehage. Brattås barnehage benytter denne delen i sitt arbeid med Språk, kommunikasjon og tekst i Brattås barnehage. For mer informasjon ta kontakt med en av pedagogene på den avdelingen ditt barn går.