SERVICERKLÆRING TIL VÅRE KUNDER

 

I Brattås barnehage har vi høyt fokus på service for våre kunder! Både barn og voksne er våre kunder og vi ønsker å imøtekomme deres behov og ønsker så langt det lar seg gjøre. Vi har satt oss noen målsetninger som alle ansatte i Brattås barnehage skal arbeide etter til beste for alle barn, foreldre og ansatte:

 

  • I Brattås barnehage skal det være godt å være for alle!
  • Vi skal være imøtekommende for alle innspill fra våre kunder
  • Vi ønsker et gjensidig åpent samarbeidsforhold med våre kunder
  • Vi har lav terskel for å imøtekomme spørsmål eller innvendinger!
  • Vi har “åpen dør”- politikk. Kom gjerne til oss med det du lurer på. Vi strekker oss langt for å imøtekomme deres forventninger
  • Alle ansatte i barnehagen er der for kundene! Alle barn og foreldre blir tatt på alvor, blir sett og hørt
  • Vi setter trygghet i fokus. God informasjonsflyt og kommunikasjon skal bidra til forutsigbarhet for alle