Prosjekt Brattås barnehage

BRATTÅS BARNEHAGE – EN DEL AV ARBEIDET MOT BÆREKRAFTIG UTVIKLING:

PASSIVHUS FOR AKTIVE BARN

Brattås barnehage er en bygning som flytter grenser for levekostnader, energibruk og miljøet.

Det er et bygg som er skreddersydd for barnas behov og hvordan det kan utvide sitt perspektiv og kunnskap om miljøet generelt  og energibruk spesielt. Det at vi er en del lav en større helhet er en bærende tanke bak bygningens utforming og innhold.

Brattås barnehage er en barnehage prosjektert og bygget for opp til 150 barn og er spesielt utformet med hensyn til klimatilpassning. Den er bygget på en stor tomt på 8000m2,bestående av et flatt byggeområde på en åsrygg med Brattås barneskole og en bøkeskog som nærmeste naboer.

Tomten er eksponert mot nordavind, men skjermet av vegetasjon på øst, vest og sydsiden.

Lekeområdet er i hovedsak en naturtomt med koller, flate partier og skråninger.Her er det et  variert ute lekeområde med ulike lekeapparater. Tomten ligger syd/vest på øya, 9km fra Tønsberg, 4,5km fra Borgheim sentrum og 2km fra Vrengensundet. Den har en høyde på 30 meter over havet.

Bygningen er utformet med en midtdel i et massivt uttrykk, delvis i betong som har som hovedformål å lagre varme og stabilisere sidefløyenes vindlaster. Denne er plassert i nord-syd retning.

I nordenden av midtfløyen er det et uoppvarmet observatorietårn med trapperom på 16 meters høyde. Et 15 meter høyt tårn i front av bygget inneholder et teleskop for å utforske stjernehimmelen og et utsiktsplatå der man kan utforske nærmiljøet og observere fulgler med kikkerter.

Midtfløyen inneholder i 1.etg. gangarealer, energi sentral, og kjøkken. I 2.etg er det gangareal, vaskerom, personalrom og kontorer.

Det er to sidefløyer, en mot øst og en mot vest som starter i nord med tak fra bakkeplan. Takene  bølger seg opp mot syd med torvtak.

I sidefløyene ligger øvrige funksjoner som l, grov og fingarderober, stellerom, personalrom og spiserom. I sydende av disse fløyene er det delvis glassfasade kombinert med mørke gulv og innervegger med god termisk varmelagringsevne i betong.Bygningen er planlagt og bygget med mål om lave levekostnader med høy kvalitet på materialer. Den er oppført i passivhus standard.

Den er også planlagt utfra at den langt inn i fremtiden kan endre formål og dermed er bærepunkter i hovedsak plassert i yttervegger og midtfløy.

KLIMA OGENERGI I PRAKSIS IMPLEMENTERT I DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET:

SD anlegget i bygningen viser oversikt over bygningens energi produksjon og forbruk. Dette kan følges gjennom en serverbasert modul der man kan se hvordan energi og temperatur tilføres og benyttes i bygget. Produksjonen består i hovedsak varmepumpe og høytemperatur solfangeranlegg for vann på tak.

Anlegget styres sammen med varmepumpene og det øvrige tekniske anlegget og automatisk solavskjerming av et SD anlegg tilkoblet værstasjon.

Dette er en barnehage som er bygget med intensjonen å satse på framtiden! Barna vi har i dag er framtidens borgere og de må fra tidlig alder av få en helhetlig forståelse av hva bærekraftig utvikling dreier seg om. Da er det fint at barna også har en barnehage som er bygget i passiv hus og som satser på framtiden, både med tanke på materialbruk og energiforbruk.