POST 8 MARIN FORSØPLING

Du har nå kommet til avdeling Tellus sin forlengede del av Brattås bærnehages bærekraftsløype. Dette er en form for natursti som ligger i Bøkeskogen bak Brattås skole. Du er varmt velkommen til å gå løypa en dag du er i området!

PLAST I HAVET – STORE UTFORDRINGER:


Trykk på bildet for å lese mer: