ØKOLOGISK OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON

Hei!

Du har nå kommet til avdeling Titan sin digitale post. Dette er en del av Brattås barnehages bærekraftsløype som ligger i bøkeskogen

bak Brattås skole. Her vil ulikt innhold innenfor Bærekraft i tilknytning til tema bli lastet opp.

Les mer om Økologisk og bærekraftig matproduksjon ved å trykke på bilde nedenfor: