LEDIGE PLASSER

Følg DENNE LINKEN for å komme til søknadsportalen i nøtterøy kommune der du registrerer søknad om barnehageplass.