KILDESORTERING MARS

Velkommen til Mars sin digitale miljøpost. Dette er en forlengelse av Brattås barnehages bærekraftssti i bøkeskogen på Nøtterøy:

Hvor lang tid tar det før ting brytes ned i naturen: