BRATTÅS BARNEHAGES BÆREKRAFTSLØYPE

Brattås barnehage har laget  en bærekraftsløype i bøkeskogen som ligger ovenfor Brattås barnehage og skole.

Du er varmt velkommen til å ta løypa en dag du er i området. Løypa inneholder ulike poster som tar for seg forskjellige temaer

innenfor miljøvern og bærekraftig utvikling.

Denne nettsiden er en forlengelse av løypa. Du kan lese mer om de ulike postene nedenfor ved å klikke på hver post(under utvikling)

POST 1 KILDESORTERING(MARS)

Post 2 DYRELIV I BØKESKOGEN(URANUS)

POST 3 INSEKTER (PLUTO)

POST 4 TRÆR OG PLANTER I BØKESKOGEN(SATURN)

POST 5 GJENBRUK(VENUS)

POST 6 SOLIDARITET OG FATTIGDOMSBEKJEMPELSE (JUPITER)

POST 7 ØKOLOGISK OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON(TITAN)

POST 8 MARIN FORSØPLING(TELLUS)