Avdeling Venus

Informasjon om Venus

Vi er en avdeling som er glad i å være ute, uavhengig av vær. Vi mener det er viktig at alle barna på Venus blir like mye sett og hørt. Alle barn på Venus skal få utfordringer tilpasset egne forutsetninger. Og alle barn skal medvirke i sin egen hverdag.