Avdeling Uranus

Vi er en avdeling på 20 barn og 5 voksne.

På Uranus er vi glade i å være ute i naturen. Dette er et viktig steg på veien mot å kunne se seg sjøl i et større perspektiv og derved lære hvordan vi skal ta vare på jorda vår.

Samtidig jobber vi mye med sosial kompetanse og det å ivareta og være oppmerksomme på hverandre. Hvis man kan si at verden er summen av detaljene, består detaljene av fellesskapet, miljøet vi rører oss i og den virkeligheten vi ikke til daglig ser. Vi må altså strebe etter å bli opplyste, etisk bevisste samfunnsborgere. Mener vi.