Avdeling Pluto

AVDELING PLUTO –

På Pluto ønsker vi å skape en utfordrende og stimulerende hverdag sammen med barna. Vårt mål er å være kreative, entusiastiske og interesserte voksne som er tilstede med og for barna. Ved å være nytenkende og kreative skaper vi et spennende miljø hvor vi aktivt bruker musikk, sang, dans, drama, forming, lek og friluftsliv som virkemidler.

Vi jobber med å etablere vennskap og trygge relasjoner for å skape en positiv ramme rundt hverdagen. Vi ser sosial kompetanse som selve grunnmuren for videre utvikling, læring og danning. Gjennom ulike erfaringer og de gode samtalene i hverdagen ønsker vi å skape rom for undring og refleksjon.