Avdeling Mars

Avdeling Mars er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 0-3 år.

Vi vil at barnet får en god start i barnehagen, dette er grunnleggende for at barnet skal trives og ha det bra i barnehagen. Barnet må oppleve trygghet, få omsorg, bli sett og hørt for å kunne utvikle seg og leke i barnehagen. På Mars skal barn gjennom leken blant annet lære og oppleve: Aktive og tilstedeværende voksne med en genuin interesse for barns lek og væremåte. Selvstendighet og trygghet på seg selv. Empati og omtanke for andre. Samtale og dialog om verden og alt det spennende som finnes i den. kjærlighet til natur, dyr og ulike årstider. Gjenbruk som kilde til opplevelser. Aksept og toleranse for ulikheter. Bli en miljøvenn. Bli sett som et verdifullt individ med store ressurser for framtiden. Vi som jobber på Mars er opptatt av barns lek som en naturlig del av det å være barn