Avdeling Jupiter

JUPITER

På avdeling Jupiter er det plass til 24 barn i alderen 3-6år, og 4 voksne

På Jupiter ønsker vi å skape en trygg, varm og spennende arena for lek og læring. Vi er en kreativ avdeling som liker å jobbe visuelt og estetisk med blant annet drama, teater og ulike formingsaktiviteter. Vi tror at positive fellesopplevelser kan være med på å skape samhold, vennskap og gode relasjoner. På Jupiter jobber det lekende og engasjerte voksne som ønsker å inspirere barna til nysgjerrighet, kreativitet og utfoldelse.