Årsplan

Brattås Barnehages Årsplan:

Barnehagens årsplan er delt i 2 deler: Del 1 Defineres som Barnehagens pedagogiske plattform. Denne beskriver hvilke verdier, holdinger, ferdigheter og kunnskaper barnehagen jobber ut i fra, og danner substansen for hvordan mål og delmål for barnehagens pedagogiske praksis virkeliggjøres i barnehagehverdagen. Del 2 Tar utgangspunkt i moduler som barnehagen vil arbeide med visualisert gjennom et århjul. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(UDIR,2017) er bakteppe for barnehagens årsplan som tar utgangspunkt i barnehagens satsningsområder og rammefaktorer.

Trykk på bildet for  å lese årsplanen: