Administrasjon

 

 

 

Eva Marie Hagen Martinsen

Spesialpedagog

Tlf: 33 61 61 30

E-post: spesped@brattaasbarnehage.no

Jeg bor på Nøtterøy er gift og har selv fire barn, 3 gutter og ei jente. Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer i 2009, og har vært en del av Brattås barnehage siden dørene åpnet i 2011.

Jeg har tidligere vært pedagogisk leder både på liten og stor avdeling, men i 2016 gikk jeg over i en støttepedagog stilling og stortrives med det!

Foruten å være barnehagelærer har jeg også en videreutdanning innen traumeforståelse, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, og holder p.t på med en master i spesialpedagogikk på deltid.

 

Min oppgave foruten oppfølging av enkeltbarn er å:

  • veilede personalet
  • veilede foreldre
  • drive forebyggende arbeid
  • bistå avdelingene i aktuelle saker
  • være bindeledd mellom barnehagen, foreldre og eksterne samarbeidspartnere som PPT, BUPA og RMU o.a

 

Det å vokse opp er vanskelig, og alle barn vil i perioder streve med ett eller annet. De trenger mye kjærlighet, men også mye hjelp. Noen ganger veldig mye hjelp. Kjærligheten til barna våre kommer vanligvis av seg selv, men bevisstheten må vi som regel jobbe litt mer med. Barna våre trenger voksne som er bevisste på deres behov og hva vi selv formidler. Og det er en av mine hjertesaker. Selvfølelse, mestring og tilhørighet spiller en sentral rolle i barns oppvekst og framtid, og kun gjennom kontakt med voksne omsorgspersoner kan barnet utvikle en følelse av seg selv.

 

Ikke nøl med å ta kontakt om du/dere ønsker en samtale eller veiledning. Et tett og godt samarbeid rundt barna våre er i alles interesser!

 

 

 

Linn Kjellemo

Kjøkkenansvarlig

Tlf:33 61 61 30

E-post: kjokken@brattaasbarnehage.no

 

 

Karol Joswa

Vaktmester

Tlf:33 61 61 30

E-post: vmester@brattaasbarnehage.no

 

 

 

Stig Andrè Kragnes

Ass.daglig leder

E-post: stigandre@brattaasbarnehage.no

Tlf: 33 61 61 30

Har jobbet i barnehage siden 2002 som assistent, pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Tok førskolelærer utdanning i 2002 på deltid.Var med å starte opp Brattås barnehage i 2011. Ved siden av jobb tar Stig Andrè en master på deltid i pedagogikk-spesialisering i utd.ledelse ved Universitetet i Sørøst Norge.

Stigandre bor i Re, er gift og har tre barn.På fritiden er han glad i løping og sykling.

Stig Andrè er  opptatt av barnehagen som en trygg og god arena for omsorg der barna blir rustet til å mestre livet samtidig som de på en lekende og lærende måte får kjennskap til og kunnskap om ulike temaer som gir mening til det å være menneske.

 

 

 

Annemarte Meland Bekkevold

Daglig leder

E-post: annemarte@brattaasbarnehage.no

Tlf: 33 61 61 30

Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse, etterutdanning innen pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning.

Jeg har arbeidet som daglig leder i barnehage siden 2002 hvor jeg i perioden har startet opp to barnehager, hvorav en er Brattås barnehage, og arbeidet som enhetsleder i kommunal barnehage.

 

Jeg er opptatt av å bidra til og utvikle barnehagen som en viktig del av den gode barndommen. Dette innebærer blant annet å ha fokus på barnehagens faglighet og bevisstgjøring av det pedagogiske arbeidet som igjen vil komme alle barn til gode.

 

Jeg er gift og mamma til to barn. På fritiden trener jeg håndballaget til datteren min.