Avdeling Titan

TITAN

 

Titan er en småbarnsavdeling med plass til 14 barn i alderen 0-3 år.

Vi på Titan er opptatt av at barna skal ha trygge og stabile rammer for at de skal ha gode dager i barnehagen. Vi er opptatt av humor og glede i hverdagen blant barn og voksne, som igjen skaper trivsel, trygghet og et godt sosialt læringsmiljø. Sosial kompetanse og barns språkutvikling er noe vi har et ekstra stort fokus på, i tillegg til blant annet læring gjennom kreative aktiviteter, fysisk utfoldelse i naturen og sansemotorisk læring. Vi benytter oss aktivt av nærmiljøet rundt barnehagen, og fokuset på miljøet og det å være en god miljøvenn setter vi svært høyt. Barna på Titan skal oppleve trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som er der hvor barna er i sin utvikling og modenhet. 

 

 

 På Titan jobber:

Christina Eliassen Pedagogisk leder

Ferdig utdannet førskolelærer i 2010, med fordypning i forming og drama. Har jobbet i Brattås barnehage i 5 år.

 

Martine Pedersen

Pedagog

Ferdig utdannet barnehagelærer i 2016, med fordypning i natur, miljø og teknikk. Har jobbet i Brattås barnehage siden 2016.

 

Hanne Geitle Andersen

Barneveileder siden 2004. Jobbet i Brattås barnehage siden 2013.

 

Jenifer Karpinska

Barneveileder i Brattås barnehage siden 2012. Jenifer studerer til å bli barnehagelærer på Universitet i Sørøst-Norge.

 

Cathrine Gjessing –  Barneveileder