LEDIGE PLASSER

Trykk på bilde under for mer informasjon om hvordan du søker:

Vi har pr. 28.06.19 en ledig storbarnsplass i Brattås barnehage på vår uteavdeling Tellus.

Følg DENNE LINKEN for å komme til søknadsportalen i nøtterøy kommune der du registrerer søknad om barnehageplass.