LEDIGE PLASSER

Høsten 2017 har vi noen få ledige plasser på småbarn og storbarns avdelingene i barnehagen.Du er hjertelig velkommen til å søke plass hos oss!

Trykk på bilde under for mer informasjon om hvordan du søker:

Følg DENNE LINKEN for å komme til søknadsportalen i nøtterøy kommune der du registrerer søknad om barnehageplass.