Avdeling Uranus

 

Vi er en avdeling på 20 barn og 5 voksne.

 

På Uranus er vi glade i å være ute i naturen. Dette er et viktig steg på veien mot å kunne se seg sjøl i et større perspektiv og derved lære hvordan vi skal ta vare på jorda vår.

 

Samtidig jobber vi mye med sosial kompetanse og det å ivareta og være oppmerksomme på hverandre. Hvis man kan si at verden er summen av detaljene, består detaljene av fellesskapet, miljøet vi rører oss i og den virkeligheten vi ikke til daglig ser. Vi må altså strebe etter å bli opplyste, etisk bevisste samfunnsborgere. Mener vi.

 

 

Vi som jobber på Uranus:

 

 

Christina Eliassen

 

Pedagogisk leder

Ferdig utdanna i 2010, med fordypning i forming og drama.

Har jobba i Brattås barnehage i 5 år.

 

 

Trygve Kopperud

 

Pedagog

Ferdig utdanna i 2017, med fordypning i natur, helse og bevegelse.

Har jobba i Brattås barnehage i 5 år.

 

 

Karolina Steinadottir

 

Fagarbeider

Har jobba i Brattås barnehage i 5 år.

Bachelor i psykologi

 

Neide Sørensen

 

Barneveileder

Har jobba i Brattås barnehage i 5 år

 

 

 

Pernille Doksrød

 

Barneveileder

Har jobba i Brattås barnehage i 6 år