Avdeling Pluto

AVDELING PLUTO –

 

På Pluto ønsker vi å skape en utfordrende og stimulerende hverdag sammen med barna. Vårt mål er å være kreative, entusiastiske og interesserte voksne som er tilstede med og for barna. Ved å være nytenkende og kreative skaper vi et spennende miljø hvor vi aktivt bruker musikk, sang, dans, drama, forming, lek og friluftsliv som virkemidler.

 

 

Vi jobber med å etablere vennskap og trygge relasjoner for å skape en positiv ramme rundt hverdagen. Vi ser sosial kompetanse som selve grunnmuren for videre utvikling, læring og danning. Gjennom ulike erfaringer og de gode samtalene i hverdagen ønsker vi å skape rom for undring og refleksjon.

 

 

På Pluto jobber:

 

Eli Katrine Ellefsen 100% som pedagogisk leder. Ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 2011. Jobbet i Brattås barnehage siden oppstarten i 2011.

 

Lina Pupkuviene 100% som konstituert pedagog. Lina har utdanning som barneskolelærer fra Litauen, ferdig utdannet i 2000. Lina har jobbet i Brattås barnehage siden 2012.

 

Linn Hesdtvold Hodt 80% som barneveileder. Linn har jobbet i Brattås barnehage siden oppstarten i 2011. Jobbet før det i ulike barnehager på Nøtterøy i Tønsberg.

 

Cecilia Vold Jacobsen 80% som barneveileder. Har jobbet i Brattås barnehage siden 2014. Jobbet tidligere som frisør.

 

Audrone Zikiene 40% (pluss 60% på Mars) som barneveileder. Audrone har jobbet som vikar i barnehagen i ett år. Dette barnehageåret jobber hun delt på Pluto og Mars.