Avdeling Mars

Avdeling Mars er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 0-3 år.

Vi vil at barnet får en god start i barnehagen, dette er grunnleggende for at barnet skal trives og ha det bra i barnehagen. Barnet må oppleve trygghet, få omsorg, bli sett og hørt for å kunne utvikle seg og leke i barnehagen. På Mars skal barn gjennom leken blant annet lære og oppleve: Aktive og tilstedeværende voksne med en genuin interesse for barns lek og væremåte. Selvstendighet og trygghet på seg selv. Empati og omtanke for andre. Samtale og dialog om verden og alt det spennende som finnes i den. kjærlighet til natur, dyr og ulike årstider. Gjenbruk som kilde til opplevelser. Aksept og toleranse for ulikheter. Bli en miljøvenn. Bli sett som et verdifullt individ med store ressurser for framtiden. Vi som jobber på Mars er opptatt av barns lek som en naturlig del av det å være barn

Pedagogisk leder Victoria Røssnes Falkeng. Ferdigutdannet førskolelærer i 2011 og har vært i Brattås barnehage siden oppstarten samme år.

Pedagog Lena Askjem. Studerer barnehagelærer på universitet i sørøst-norge og har vært i Brattås barnehage siden oppstart i 2011.

Fagarbeider Kristine Tenden.Kristine har jobbet i barnehage  de siste årene. Fagbrevet fikk hun våren 2015, da hadde hun arbeidet i Træleborg bhg i 5 år. Hun begynte i Brattås barnehage i 2015.

Fagarbedier Agnezkia Rup. Jobbet i Brattås barnehage siden 2016.

Audrone Zikiene. Jobber delt på Pluto og på Mars. Jobbet i Brattås barnehage siden 2017.