Avdeling Jupiter

JUPITER

På avdeling Jupiter er det plass til 24 barn i alderen 3-6år, og 4 voksne

På Jupiter ønsker vi å skape en trygg, varm og spennende arena for lek og læring. Vi er en kreativ avdeling som liker å jobbe visuelt og estetisk med blant annet drama, teater og ulike formingsaktiviteter. Vi tror at positive fellesopplevelser kan være med på å skape samhold, vennskap og gode relasjoner. På Jupiter jobber det lekende og engasjerte voksne som ønsker å inspirere barna til nysgjerrighet, kreativitet og utfoldelse.

 

På Jupiter jobber:

 

Rikke Marie Nystuen

Pedagogisk leder

 

Rikke ble utdannet førskolelærer i 2013 ved Høgskolen i Vestfold, med fordypning i kunst og håndverk. Hun er pedagogisk leder i Brattås barnehage og begynte å jobbe i barnehagen i august 2013. Rikke har erfaring fra storbarn- og småbarnsavdeling.

 

 

Maia Dietrichson

Pedagog

 

Utdannet  Praktisk estetisk faglærer fra Høgskolen i Nesna med bachelor i drama.

 

Maia har i tillegg dramaturgi, fortellerkunst og regi fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk på Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Maia har jobbet både som assistent, støttepedagog og pedagogisk medarbeider i fire ulike barnehager i Oslo, i tillegg til dramalærer i kulturskolen.

 

Jobbet i Brattås barnehage siden 2011.

 

 

Lanlana Simma

Barneveileder

 

Lanlana har tatt utdanning innen data og økonomi i Thailand, og nå studerer hun barne og ungdomsarbeider. Hun har jobbet i barnehage i Thailand i 5 år. Hun har jobbet som barneveileder siden 2015 og har vært ansatt i Brattås barnehage siden april 2015. Hun har erfaring fra både storbarnsavdeling og småbarnsavdeling.

 

 

Cecilie Fiske Larsen

Fagarbeider

 

Bachelor i Barnevern ved høyskolen i Lillehammer 2003

Årsenhet i teaterarbeid for barn og unge ved høyskolen i Vestfold 2007.

 

Cecilie har jobbet i Brattås barnehage siden 2011.

 

Tarja Fosaas

Barneveileder

 

Tarja har lang erfaring i barnehageyrket og har jobbet i barnehage siden 2007. Hun begynte i Brattås barnehage i 2011 og har jobbet på både småbarn- og storbarnsavdelinger.