Årsplan

 

Brattås Barnehages Årsplan:

Barnehagens plan er delt i 2 deler: Del 1 Defineres som Barnehagens pedagogiske plattform. Denne beskriver hvilke verdier, holdinger, ferdigheter og metoder barnehagen jobber ut i fra og danner substansen for hvordan mål og delmål for barnehagens pedagogiske praksis virkeliggjøres i barnehagehverdagen. Planen finner du her Del 2 Tar utgangspunkt i konkrete mål som barnehagen vil arbeide med visualisert gjennom et århjul. Rammeplan for barnehagen er utgangspunktet for de målene som springer ut fra dette årshjulet, men spisset ned til barnehagens satsningsområder og rammefaktorer. Planen finner du her